Foto Studio Kołecki sp.j. | ul. Ratajczaka 36, 61-816, Poznań | Tel.: 618529921 E-mail: kolecki@kolecki.pl

FAQ

Nie pobieramy dodatkowych opłat za otwarcie nośnika/sesji, jednak minimalny koszt usługi wywołania zdjęć to 5 zł. Oznacza to, że w przypadku 1 fotografii w rozmiarze 10×15 cm, będzie to kosztowało 5 zł, mimo iż cena w naszym stałym cenniku to 0,88 zł za sztukę. Najlepiej, więc wybrać parę zdjęć do wywołania, ponieważ w formacie 10×15 cm – już za 6 fotografii zapłacą Państwo normalną cenę w wysokości 0,88 zł za sztukę.

W przypadku wydruku zdjęć do dokumentów 4 sztuki to najmniejsza liczba zdjęć, a jej zmniejszenie w postaci wydruku tylko 1 fotografii, nie wpływa na obniżenie kosztów usługi.

Koszt usługi nie zmienia się niezależnie od rodzaju nośnika, na jakim zdjęcie ma zostać zapisane. Podana ceny dotyczy bowiem nie samego nagrania czy zapisu zdjęcia, lecz przygotowania pliku w odpowiednim formacie i rozmiarze do zapisu.

Tak, można wywoływać zdjęcia z urządzeń mobilnych, czyli telefonów i tabletów. Polecamy przyjść z własnym kabelkiem do telefonu, szczególnie jeśli mają Państwo smartfona z niestandardowym ładowaniem. Najlepszą formą jest jednak wysłanie zdjęcia na naszą platformę laboratorium cyfrowego www.kolecki.pl/sklep lub na maila kolecki@kolecki.pl.

By założyć konto na platformie, wystarczy wejść na naszą stronę https://www.kolecki.pl/, przejść do zakładki „SKLEP” lub bezpośrednio do laboratorium cyfrowego www.kolecki.pl/sklep. Przy pierwszym logowaniu, nie trzeba się rejestrować. Należy jednak pamiętać, że do wysyłki i tak konieczne będzie podanie niezbędnych danych adresowych, tak by kurier dotarł do Państwa z paczką.

By zarezerwować termin na sesję zdjęciową (niezależnie od jej rodzaju), należy skontaktować się z nami telefonicznie 618529921 lub mailowo info@kolecki.pl. Najlepiej zrobić to przynajmniej kilka dni przed planowanymi zdjęciami i podać szczegóły dotyczące sesji, czyli jaki rodzaj wybieramy (np. sesja rodzinna, biznesowa, z pupilem itp.) oraz ile osób weźmie w niej udział. Jeśli w podanym czasie, mamy już zajęte studio, informujemy o najbliższych, wolnych terminach, w których możemy zrealizować sesję.

Rezerwację terminu można odwołać nawet na kilka godzin przed planowaną sesją, bez podawania przyczyny.

W przypadku przesunięcia rezerwacji proponujemy najbliższy wolny termin.

Tak, przyjmujemy płatności kartą.

Oczywiście, wystawiamy faktury. Należy o tym poinformować w momencie realizacji Państwa usługi lub zamówienia.

Tak, można składać zamówienia na ramki lub albumy drogą telefoniczną lub mailowo.

Czas oczekiwania na zamówienie zależy od rodzaju produktu i wynosi od 2 dni do nawet 34 tygodni np. w przypadku włoskich ram Natalini. By uzyskać dokładną informację o terminie realizacji zamówienia, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 618529921.

Tak, można dokonać zwrotu lub wymiany. Kupione produkty można wymienić na towar o tej samej wartości lub dopłacić. W przypadku zwrotu konieczne jest podanie przyczyny lub powodu, dla którego decydują się państwo zwrócić zakupy.

Tak, korzystamy z obróbki cyfrowej. Przykładowo zdjęcia do dokumentów poddawane są delikatnej korekcie. Dotyczy to m.in. poprawienia i nasycenia kolorów oraz drobnych poprawek niedoskonałości cery. Fotografie do CV także można retuszować w zależności od upodobań. Z kolei, najdokładniejszemu retuszowi poddawane są zdjęcia z sesji studyjnych. Program Photoshop daje bowiem nieograniczone możliwości ingerencji w fotografię, a ich wykorzystanie zależy od indywidualnych preferencji, które ustalamy na miejscu.

Tak. Są to projekty indywidualne, które wymagają bezpośredniego kontaktu i omówienia wszystkich szczegółów, a także sugerowanych zmian w zdjęciach. By je ustalić, zapraszamy do naszego studia osobiście.

Tak. Możemy złożyć fotoksiążkę. Wydruk kierujemy do firmy zewnętrznej, z którą współpracujemy od wielu lat.

Prosimy, by napisali Państwo do nas na adres info@kolecki.pl lub zadzwonili pod nr. Tel: 618529921. Dopilnujemy, aby odpowiedź na pytanie znalazła się w przyszłości tutaj.

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Foto Studio Kołecki sp.j. informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe. Szczegóły przetwarzania znajdziesz poniżej.

 

 1. Dane  Administratora:

 

Studio Kołecki spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (61-816), ul. Ratajczaka 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 452292, NIP 783-169-73-61, Regon 302369042

 

dane kontaktowe info@kolecki.pl

nr tel. 618529921

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi fotograficznej, w szczególności wykonania fotografii do dokumentów; fotografii portretowej studyjnej; lub innego utworu fotograficznego. Szczegółowy opis utworów fotograficznych znajduje się na stronie www.kolecki.pl
 • wykonania “promocyjnej sesji zdjęciowej”, z której   utwory fotograficzne wykonywane są po obniżonej cenie, a osoba fotografowana wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów  promocji Administratora za pomocą mediów społecznościowych bądź/lub strony internetowej www.kolecki.pl
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów i usług ze sklepu internetowego pod adresem www.kolecki.pl/sklep
 • korzystania z newslettera Administratora, na którą Akceptant wyraził zgodę za pośrednictwem sklepu internetowego z adresu www.kolecki.pl/sklep
 • wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust 1. lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest

(i) w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

(ii) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

(iii) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,

(iv) w ramach umów wewnętrznych pomiędzy Administratorem a dostawcami usług internetowych, niezbędnych do prowadzenia sklepu internetowego i przesyłu wykonanych utworów fotograficznych przez internet.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.

 

 1. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

1) podstawowe dane identyfikujące,

2) nr telefonu,

3) adres poczty elektronicznej (e-mail),

4) wizerunek.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia się roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uwagi na prawnie uzasadniony interes.

 

 1. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:
 1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych ,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lud do Państwa ( w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 7. wniesienie skargi do Prezesa URzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzania Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych,
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie i nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora może uniemożliwić wykonanie umowy.